Menu
Strona główna
Kronika szkoły
lata 1934 - 1990
lata 1991 - 1997
rok szkolny 2001 - 2002
rok szkolny 2002 - 2003
rok szkolny 2003 - 2004
rok szkolny 2004 - 2005
rok szkolny 2005 - 2006
rok szkolny 2006 - 2007
rok szkolny 2007 - 2008
rok szkolny 2008 - 2009
rok szkolny 2009 - 2010
rok szkolny 2010 - 2011
rok szkolny 2011 - 2012
Biuletyn Informacji Publicznej
Kliknij, aby zapoznać się...

 

KRONIKA LATA 2001 - 2002

 

Inauguracja roku szkolnego 2001/2002

    3 września jak w całej Polsce, tak i u nas rozpoczął się rok szkolny 2001/2002. W budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jednorożcu zebrali się wszyscy uczniowie klas I - VI, nauczyciele, rodzice, goście.
    Większa część zebranych znała się doskonale - byli kolegami z poprzednich lat, lecz było również wiele osób, które po raz pierwszy przestąpiły próg szkoły - to uczniowie trzech klas pierwszych. Dla nich rozpoczął się nowy etap życia, w którym poznają tajniki świata, będą tworzyć i rozwijać swoje zainteresowania, spotkają kolegów i przyjaciół. Wśród osób które rozpoczynają pracę w naszej szkole są też nowi nauczyciele - pani mgr ANNA SKROBECKA, pan mgr JANUSZ PRUSIK, pani mgr MAGDALENA PŁOSKA, pan inż. KAROL KIECZMERSKI, pani EWA PIOTRAK-KACZYŃSKA, pani MONIKA DWORNICZAK, pani pedagog mgr JOLANTA GRANOSZEWSKA, pani mgr AGNIESZKA PRZETAK.
    Wszystkich nas serdecznie przywitała pani dyrektor - mgr Barbara Nizielska, dla której to stanowisko w Publicznej Szkole Podstawowej jest również nowym wyzwaniem. W krótkim przemówieniu, po prezentacji nauczycieli i klas, którymi będą się opiekować, wyraziła ona życzenia nas wszystkich - by ten nowy rok szkolny był pełen sukcesów, byśmy wszyscy umieli jak najlepiej współpracować ze sobą w tworzeniu naszej przyszłości.

Dzień Chłopca
 

    Ten sympatyczny zwyczaj zadomowił się już na dobre w naszej szkole. Od kilku lat organizowane są różne konkursy i zabawy, mające na celu wyłonienie najbardziej lubianego chłopca wśród uczniów klas starszych. Dzień ten jest również szansą dla nieśmiałych i tych śmielszych dziewcząt, by wyraziły swoją sympatię wybranemu chłopcu.

    Tak było i w tym roku. 28 września, pod bacznym okiem opiekunki Rady Samorządu Szkolnego - pani mgr Anny Skrobeckiej - członkowie RSU opracowali sposób na zbadanie "STOPNIA SYMPATII NASZYCH MŁODYCH MĘŻCZYZN" z klas IV - VI. W tym celu przygotowana została skrzynka, do której tego dnia dziewczęta mogły wrzucać kartki z życzeniami dla wybranych przez siebie chłopców. W taki sposób głosowano na wybranych wcześniej kandydatów z klas:

IV A -  Piotr Gładek

IV B - Przemysław Wiktorski

IV C - Tomasz Gąska

IV D - Daniel Kowalczyk

V A - Grzegorz Piotrak

V B - Krzysztof Kuchciński

V C - Marcin Bobiński

VI A - Patryk Borkowski

VI B - Michał Zadrożny

VI C - Kamil Archacki

    Tematem rozmów na przerwach międzylekcyjnych tego dnia był oczywiście nasz szkolny plebiscyt. Wszystkie dziewczęta, które oddały swój głos, czekały z niecierpliwością na ogłoszenie wyników, zainteresowani chłopcy także. Po przeliczeniu głosów i wręczeniu życzeń najbardziej lubianym chłopcem szkoły został uczeń klasy VI C - Kamil Archacki, który zebrał aż 540 głosów. Oprócz świadomości swej popularności wśród części pięknej społeczności uczniowskiej i życzeń otrzymał również drobny upominek ufundowany przez RSU. Pozostali uczestnicy konkursu również zostali obdarowani "DUŻĄ DAWKĄ SYMPATII" i symbolicznymi podarunkami.

    Był to bardzo miły dzień i tak będzie zapamiętany przez wszystkich, zwłaszcza zaś przez chłopców, którzy zostali bohaterami tego dnia.


Dzień Edukacji Narodowej

    Od wielu lat nauczyciele również mają swój szczególny dzień - swoje święto.14 października każdego roku  obchodzony jest DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ. Wtedy to dostrzegana jest ciężka praca nauczycieli, mająca na celu nie tylko kształcenie i wychowanie, ale również budzenie pasji i budowanie fundamentów do dalszego rozwoju osobowości. Tego dnia nauczyciele otrzymują kwiaty i życzenia od swych uczniów.
    Tak było i w naszej szkole. Wychowankowie nie zapomnieli o swych nauczycielach i składali im gorące życzenia pogody ducha, cierpliwości, wyrozumiałości, radości w pracy i w życiu, a także zdrowia i uśmiechu na co dzień. Miłym akcentem dla wszystkich pracowników szkoły - dyrekcji, nauczycieli i obsługi były także kwiaty, wręczone przez uczniów.
    Dzień ten stał się także okazją do rozmów z uczniami na temat szkoły, nauczycieli i ich wzajemnej współpracy. Wskazali oni wiele sytuacji pozytywnych - tworzenie wspólnot klasowych, dostosowanie - w miarę możliwości - problemów poruszanych na lekcjach do zainteresowań uczniów, obiektywizm nauczycieli, ale zwrócili również uwagę na kilka spraw budzących ich sprzeciw. Jest to pojawiająca się wśród uczniów, agresja - nie tylko fizyczna, ale także psychiczna, objawiająca się w niestosownym zachowaniu czy niewłaściwych uwagach o innych oraz nietolerancja, która czasami prowadzi do agresji. Zwalczanie takich postaw to następny cel w pracy z uczniami, którego realizacja będzie miała ogromny wpływ na dalsze losy młodego adepta szkoły. By mógł on być osiągnięty potrzebne jest wzajemne zrozumienie i tego należy życzyć wszystkim nauczycielom i uczniom.

Poznajmy się
   

    Pod tym hasłem wychowawcy klas czwartych - pani mgr Anna Skrobecka, pani Zenona Kwiatkowska, pani Monika Dworniczak, pan Karol Kieczmerski zorganizowali 17 października 2001 roku spotkanie i dyskotekę dla swych podopiecznych. Około godziny 16.00 zebrali się prawie wszyscy uczniowie tych klas. Rozpoczęła się wspólna zabawa, w trakcie której uczniowie zapoznali się ze sobą, wspominali wakacje, wymieniali uwagi o szkole, nauczycielach i kolegach. Większość uczniów już się znała od kilku lat - wspólnie chodzili do klas I, II i III dla dużej części jednak uczęszczanie do szkoły w Jednorożcu było nowością. Wielu bowiem uczniów przeszło do naszej szkoły po zakończeniu wstępnego etapu nauczania w szkołach filialnych naszej gminy - w Pogorzeli, Drążdzewie Nowym, Połoni, Parciakach, Małowidzu. Dla nich nowy był na początku roku szkolnego nie tylko budynek szkoły, ale również nauczyciele i koledzy i dla nich zwłaszcza takie spotkanie zapoznawcze było szansą zawarcia nowych przyjaźni i kontaktów koleżeńskich. Przybywając do klas czwartych, weszli oni w ukształtowaną już społeczność klasową i takie spotkanie pozalekcyjne jak dyskoteka stało się sposobem zaaklimatyzowania i tworzenia nowych więzi we wspólnocie.

    Uczniowie bawili się bardzo dobrze aż do zakończenia dyskoteki, dzięki wspólnej zabawie zawarli nowe znajomości i utwierdzili już istniejące. Uczniowie klas czwartych stworzyli wspólnotę, która dzięki wspólnym sprawom, spotkaniom, poruszanym na lekcjach i poza nimi problemach będzie się umacniała przez cały rok szkolny 2001/2002.
 


Święto Odzyskania Niepodległości

    Dzień ten, świętujący kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, obchodzony był w naszej szkole bardzo uroczyście. 11 listopada wzięliśmy udział w apelu okolicznościowym przygotowanym, pod kierownictwem pań Ewy Piotrak - Kaczyńskiej i Magdaleny Płoskiej, przez uczniów klasy V c. Przedstawili nam oni chronologiczne drogę dochodzenia Polski do niepodległości, przybliżyli czas zaborów, a także ukazali tęsknotę i starania Polaków by nasz kraj znów stał się wolnym. Okres zaborów i walki naszych rodaków zrodziły wiele utworów lirycznych i historycznych jako świadek zmagań i trudów w walce o odzyskanie niepodległości. Niektóre z nich znamy wszyscy, chętnie jednak usłyszeliśmy je ponownie, zwłaszcza w dobrym wykonaniu uczniów naszej szkoły.
    Ten ważny moment z naszej historii przybliżyli nam również artyści olsztyńscy, którzy 5 listopada odwiedzili naszą szkołę z programem artystycznym poświęconym ŚWIĘTU NIEPODLEGŁOŚCI. Ich sposób prezentacji faktów z przeszłości naszego państwa również zawierał teksty i piosenki z okresu rozbiorów i I wojny światowej, której zakończenie stało się dla Polski wyzwoleniem z niewoli trwającej 123 lata.
Trwający 45 minut program w sposób prosty, bardzo przystępny i dostosowany do poziomu wiedzy i umiejętności percepcyjnych uczniów klas IV - VI przedstawia ten trudny temat. Uczniowie słuchali z uwagą i zainteresowaniem. Wiedzę, którą ten sposób zdobyli, mogli również zaprezentować w zorganizowanym przez artystów konkursie. Spośród wielkiej liczby chętnych wybrane zostały trzy osoby, które poprawnie odpowiadały na zadane pytania, dotyczące zaprezentowanych treści. Uczestnicy tego krótkiego quizu historycznego zostali nagrodzeni brawami kolegów i dobrymi podarunkami od artystów. Pozostali zaś, którzy nie brali udziału w zabawie na scenie, zdobyli cenne wiadomości i wzbogacili swoją świadomość o przeszłości ojczyzny.

Andrzejki
 

Andrzejki jak wskazuje nazwa wiążą się z imieniem Andrzej, a w naszej ludowej tradycji z dniem imienin Andrzeja, czyli 30 listopada. Wtedy, zgodnie ze zwyczajem wyróżnimy sobie naszą przyszłość. Najbardziej znaną zabawą andrzejkową jest lanie wosku. Uczniowie naszej szkoły również bawili się w odgadywanie z wosku swych przyszłych losów.

27 listopada uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych zebrali się w poszczególnych salach, by razem sprawdzić, co ich czeka w nadchodzącym czasie i by wspólnie potańczyć w ostatnich dniach przed nadchodzącym adwentem. Każda klasa przygotowała własne 

 

 

 

 

Dnia 30 listopada 2001 roku odbył się międzyklasowy konkurs na najciekawsze przebranie pt. "Postacie z bajek W. Disney'a" z okazji 100 rocznicy urodzin.

 

Pierwsza z lewej organizatorka i pomysłodawczyni konkursu pani Katarzyna Karpińska.

 

Od lewej stoją wychowawczynie klas: II b mgr E. Ferenc, III b mgr Jolanta Tadra, II a mgr A Gołębiowska i III a mgr J. Dudzikowska, które przygotowały uczniów do konkursu.

 "Kuszenie Marcina" - przedstawienie


    5 Grudnia 2001 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w przedstawieniu edukacyjnym zatytułowanym "KUSZENIE MARCINA". Zespół aktorów z Krakowa przygotował dla młodych widzów kilkudziesięciominutowy spektakl poruszający ważny temat niebezpieczeństw związanych z nałogami palenia papierosów, używania narkotyków i alkoholu. Problem przedstawiony w sposób przystępny dla dzieci - poprzez analogię do świata baśni, obrazowo ukazał sposoby wpadania w nałogi i niebezpieczeństwa, które one za sobą pociągają. Dzieci mogły w przygodzie tytułowego MARCINA odnaleźć sytuacje, które grożą im w rzeczywistym świecie - łatwy, kuszący dostęp do alkoholu czy papierosów i konserwacje ich używania. Niestety, dla części uczniów dorosłość, którą symbolizują te używki, jest nęcąca, nobilituje ich wśród kolegów, sprawia, że czują się członkami grupy. Na ten problem zwraca właśnie uwagę przedstawienie, skierowanie szczególnie do tych uczniów, którzy ulegają negatywnemu wpływowi otoczenia. Uczniowie prawidłowo zinterpretowali symboliczną treść wielu scen, odkryli dwuznaczny sens tekstów i piosenek, aktywnie uczestniczyli w opowiadanej historii.
    Z pewnością taki sposób trafiania do młodego widza jest właściwym w rozmowie na trudne tematy. Wniosek ten potwierdzili uczniowie w późniejszych dyskusjach na lekcjach wychowawczych.
NASZE SPORTOWE SUKCESY


Podsumowanie wyników sportowych na apelu:


1. Podsumowanie rywalizacji sportowej za rok szkolny 2000/2001
- Publiczna Szkoła Podstawowa zajęła 1 miejsce w Powiecie Przasnysz, szkoła otrzymała puchar, dyplom gratulacyjny i w nagrodę 6 piłek:
- uczniowie Gwiazda Ewa i Krawczyk Arkadiusz otrzymali od starosty pamiątkowe medale i dyplomy gratulacyjne:
- nauczyciele wychowania fizycznego Krystyna Grzyb i Andrzej Grzyb otrzymali również dyplomy gratulacyjne i nagrody w postaci dresów.
 

2. Piłka nożna chłopców - 1 miejsce w zawodach gminnych i 2 miejsce w zawodach powiatowych.
 

3. Piłka nożna dziewcząt - 1 miejsce w zawodach gminnych i 1 miejsce w zawodach powiatowych a 4 miejsce w zawodach międzypowiatowych.
 

4. Indywidualne biegi przełajowe gminne odbyły się na miejscowym stadionie, a do zawodów powiatowych awansowało 31 uczniów z naszej szkoły. W Mistrzostwach Powiatu które odbyły się w Chorzelach medalistami zostali: 1 miejsce - Sylwia Duch, 2 miejsce - Paweł Ciuba, 3 miejsce - Ewelina Seferyn, Ewa Merchel i Arkadisz Krawczyk.
W punktacji łącznej w powiecie dziewczęta zajęły 1miejsce, a chłopcy 3 miejsce. Oprócz medalistów do zawodów międzypowiatowych awansowało jeszcze 11 zawodników z naszej szkoły: Anna Dębińska, Sylwia Brzozowa, Izabela Berg, Justyna Grzyb, Anna Kardaś, Anna Nizielska, Weronika Wilga, Agnieszka Opalach, Aleksandra Obrębska, Przemysław Wiktorski, Maciej Olewniczak.
Kontynuacją indywidualnych biegów przełajowych były zawody międzypowiatowe które odbyły się  20.10.2001roku w Różanie. Największy sukces na tych zawodach odniósł  ARKADIUSZ KRAWCZYK, który zajął 3 miejsce zdobywając brązowy medal i dyplom. Na tych zawodach awans do Mistrzostw Mazowsza w Siedlcach otrzymali również: Paweł Ciuba, Sylwia Duch, Ewelina Seferyn, Ewa Merchel, Przemysław Wiktorski.
W punktacji łącznej zawodów międzypowiatowych w Różanie dziewczęta zajęły 1 miejsce, otrzymały puchar i dyplom.
 

5. Sześcioro uczniów z naszej szkoły, którzy się zakwalifikowali się do udziału w Mistrzostwach Mazowsza w biegach przełajowych w Siedlcach Komitet Rodzicielski ufundował nagrody, które wręczono uroczyście na apelu.
 

6. W rozgrywkach tenisa stołowego na szczeblu gminnym zwycięstwo odnieśli: Marta Więcek i Jarosław Przetak, 3 miejsce zajął Bartosz Kardaś. W finale Powiatowym tenisa stołowego zwycięstwo odniosła Marta Więcek, a 2 miejsce zajęła Ewa Rykaczewska. W punktacji łącznej ponownie zwyciężyły dziewczęta z Jednorożca.
 

7. Drużynowy tenis stołowy - zawody gminne - 1 miejsce Marta Więcek z Katarzyną Borkowską, 2 miejsce -
Agnieszka Nizielska z Krzysztofem Grabowskim, 3 miejsce Paweł Ciuba z Bartoszem Kardaś.

 
MIKOŁAJKI

 

W całej Polsce w dniu imienin Mikołaja - 6 grudnia dzieci zaglądają pod poduszki w poszukiwaniu drobnych upominków. Uczniowie naszej szkoły tego dnia również mogli liczyć na prezenty od Mikołaja - były to paczki ze słodyczami ufundowane przez piekarnię "Basta". Dzieci podekscytowanie oczekiwały na wizytę świętego Mikołaja, a gdy przyszedł do każdej z klas został przywitany piosenką lub krótkim wierszykiem. Miły gość nie zapomniał również o nauczycielach, każdy z nich także otrzymał słodką niespodziankę. Zostali tego dnia obdarowani również przez swych uczniów, którzy wykonali dla każdego pedagoga postać Mikołaja z kolorowego papieru i wręczyli go z serdecznymi życzeniami. Radość i słodyczy było tego dnia moc. Dzięki temu, ten dzień w szkole był dla wszystkich uczniów i nauczycieli przyjemnością, a także namiastką nadchodzących świąt i prezentów oczekiwanych pod choinką.

 


BOŻE NARODZENIE


    Ostatniego dnia lekcji przed przerwą świąteczną, tj.   grudnia cała społeczność uczniowska naszej szkoły spotkała się, by wspólnie uczcić Jezusa, którego narodziny świętuje się w naszej tradycji 24, 25 i 26 grudnia. Ten ważny dla wszystkich chrześcijan moment przeżywaliśmy dzięki przedstawieniu przygotowanemu przez panią Reginę Rekosz i jej uczniów z klas szóstych. Teksty ukazujące biblijną historię narodzenia Chrystusa, połączone z refleksyjnymi analogiami do współczesności sprawiły, że dostrzegaliśmy w nadchodzących świętach nie tylko chwile odpoczynku od lekcji i oczekiwanie na prezenty, ale również magię spotkań w rodzinnym gronie i obecności wśród nas ludzi, którzy w te dni najbardziej potrzebują czyjejś bliskości. Chwila zadumy powinna pojawić się także w wieczór wigilijny i o tym również przypomnieli nam uczniowie, występujący w jasełkach.
    Pięknie wybrane teksty biblijne i literackie, w połączeniu z kolędami i piosenkami tematycznie związanymi ze świętami, wspaniale ukazały głębie tych najważniejszych dni w roku. Zwróciły także naszą uwagę na tradycje świąteczne, które często zanikały już w wielu domach, a które przecież współtworzą klimat tych niezwykłych kilku dni.
    Każda z klas spotkała się tego dna również po to, by łamać się opłatkiem przy wtórze kolęd. Te spotkania w gronie kolegów i koleżanek wytworzyły nowe więzi emocjonalne, sprawiły, że uczniowie czuli się swobodnie, byli dla siebie życzliwi i wspólnie przeżywali nadchodzące święta. Uczniowie niektórych klas obdarowywali się między sobą drobnymi upominkami, było przy tym wiele radości.
Atmosferę świąt w każdej sali wzmagał również zapach igliwia, unoszący się z wykonanych przez uczniów stroików świątecznych. Dzień ten był zapowiedzią nadchodzących świąt.


Spotkania z muzyką

 

        W I semestrze roku szkolnego 2001/2002 uczniowie naszej szkoły brali kilkakrotnie udział w występach grupy artystów, przyjeżdżających z Olsztyna, którzy przybliżali nam różne trendy w muzyce rozrywkowej. Zaczęliśmy od bluesa i jazzu.

        4 stycznia uczniowie starszych klas zapoznali się z korzeniami bluesa. Dowiedzieli się, że jest to muzyka amerykańskich murzynów - niewolników, którzy poprzez nią wyrażali swój smutny los. Dlatego dużo jest w niej tonów wolnych, cichych, jakby zawodzących. Uczniowie mieli także okazję wysłuchać charakterystycznych dla bluesa dźwięków gitary i obejrzeć dokładnie ten instrument, dostosowany swą budową i materiałem, z którego jest wykonany, do specyficznego tonu tej muzyki. Dziś blues ewoluował i stał się odłamem chętnie słuchanym i wykonywanym przez wszystkich. Uczniowie z pewnością zapamiętali najważniejsze wiadomości i cechy charakterystyczne dla tego gatunku muzyki i na pewno po tego typu lekcji rozpoznają najbardziej znane utwory bluesowe.

        Historię jazzu i jego najbardziej znaczące cechy uczniowie naszej szkoły mieli możliwość poznać 8 lutego. Regularnie odwiedzająca nas grupa artystów olsztyńskich tym razem postawiła sobie za cel przybliżenia młodym słuchaczom muzyki jazzowej, której głównym wyróżnikiem jest improwizacja, czyli swobodne, spontaniczne tworzenie bez wcześniejszego przygotowania, wywodzące się z potrzeby danej chwili. Dzieci poznały prekursorów tego gatunku, najbardziej znane utwory, a także mogły zaobserwować, jak ze znanej przez wszystkich prostej piosenki dla dzieci można stworzyć utwór bluesowy. Tego typu ćwiczenia zachęcają uczniów do swobody twórczej, do samodzielnych prób, do zabawy z muzyką.

        Po każdym występie uczniowie mieli szansę zaprezentowania swych nowo zdobytych wiadomości - poprzez udział w konkursie. Liczba chętnych do wzięcia w nim udziału świadczy każdorazowo o zaangażowaniu dzieci w tego typu spotkania z muzyką, które owocują później wysokim poziomem świadomości muzycznej uczniów.

 

Udział w edukacyjnych programach muzycznych - uczniowie klas młodszych podczas indywidualnych występów: 

 

                                                              

 04.12.2001r. Uczniowie wzięli udział w programie pt. "Czas kolędy".   

                                                             

 

04.01.2002r. dzieci podczas występu "Przygody cyrkowego clowna".  Od lewej stoją: Piotr Załęski, Artur Orzoł i Monika Garbacz - uczniowie klas trzecich. 

 


Zabawa Choinkowa

    Po przerwie świątecznej uczniowie wszystkich klas z niecierpliwością oczekiwali na zapowiedzianą wcześniej zabawę choinkową. Dla uczniów klas I - III odbyła się ona 28.01.2002r., a dla członków klas IV-VI 29.01.2002r.
    Uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych oprócz zabawy tanecznej mieli tego wieczoru również wiele innych atrakcyjnych zajęć. Pani Jolanta Dudek wraz z panią Lucyną Orłowską przygotowały specjalny program rozrywkowy, do którego zaangażowani byli wszyscy uczniowie i nauczyciele, szczególnie zaś wyłonieni wcześniej kandydaci z wszystkich klas. Mieli oni za zadanie zaprezentować się przed kolegami, koleżankami i specjalnym jury w wielu konkursach, zatytułowanych:
A) NAJLEPSZE PRZEBRANIE KARNAWAŁOWE
B) ŚMIESZNA GADKA KURPIOWSKA
C) REKLAMA
D) PIOSENKA ŚWIĄTECZNA LUB ZIMOWA

    W trakcie dyskoteki, kiedy wszyscy świetnie się bawili, członkowie jury, czyli panie-Grażyna Magdzińska, Jadwiga Smolińska, Monika Dworniczak - bacznie obserwowały stroje karnawałowe i sposób ich prezentacji przez uczniów. Po około godzinnej zabawie tanecznej wszyscy zebrali się na sali, by rozstrzygnąć konkursy. W kolejności klas - od IV a do VI c prezentowały się w każdej kategorii wyłonione wcześniej osoby, wtórował im zaproszony i przygrywający do tańca zespół muzyczny. Odważni wykonawcy zostali nagrodzeni gromkim aplauzem swych kolegów, a zwycięscy dyplomami i słodkimi upominkami.
W każdym zadaniu konkursowym były wyróżnione I, II i III miejsca, a oto wyniki w każdej kategorii:
NAJLEPIEJ PRZEBRALI SIĘ:
- uczeń klasy IV c -Karol Król - I miejsce
- uczniowie klasy VI c - II miejsce
- uczniowie klasy V c - III miejsce
NAJŚMIESZNIEJSZĄ GADKĘ KURPIOWSKĄ PRZEDSTAWILI:
- uczniowie klasy V c
- uczniowie klasy V b
- uczniowie klasy IV a
NIEZWYKŁE PRODUKTY REKLAMOWE ZAPREZENTOWALI:
- uczniowie klasy V c
- uczniowie klasy V b
-uczniowie klasy V a
NAJŁADNIEJ PIOSENKĘ O ŚWIĘTACH LUB O ZIMIE WYKONALI:
- uczennice klasy V b
- uczennice klasy IV c
- uczniowie klasy V c
- uczniowie klasy V b
    Uczniowie z zainteresowaniem oglądali występy swych kolegów i oczekiwali na ogłoszenie wyników.
    Podobnie bawili się najmłodsi uczniowie naszej szkoły. Im w zabawach towarzyszyli rodzice, którzy mogli razem ze swymi pociechami tańczyć lub obserwować je w zabawie. Koordynatorami wspólnej zabawy były wychowawczynie każdej z klas. One to zaplanowały wiele konkursów, zabaw; przygotowały do udziału w nich dzieci, sprawowały pieczę nad ich bezpieczeństwem.
    Zabawy były bardzo udane, zarówno najmłodsi jak i starsi uczniowie będą wspominać te dni z radością i uśmiechem na twarzy.

PODSUMOWANIE WYNIKÓW ZA "I SEMESTR"

 

     I semestr roku szkolnego 2001/2002 zakończył się dla uczniów naszej szkoły przed feriami zimowymi, czyli  24 stycznia. Poprzedzające je tygodnie były dla wszystkich, zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli, okresem wzmożonej pracy. Wystawienie ocen, sprawdzanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, egzekwowanie przez cały semestr, w tym szczególnym okresie roku szkolnego wymagało zaangażowania obu stron. Większość uczniów starała się zdobyć w tym okresie dobre oceny, by w ten sposób ugruntować lub poprawić swoją pozycję i pochwalić się wysoką średnią, która była honorowana otrzymaniem miana wzorowego ucznia. By otrzymać taką odznakę, trzeba było poza średnią ocen 4,8 mieć również stuprocentową frekwencję, co równało się z obecnością na wszystkich lekcjach w pierwszym semestrze.

        Takimi osiągnięciami mogło się pochwalić pięćdziesięcioro uczniów z klas IV - VI, oni 7 lutego w trakcie specyficznego apelu wystąpili przed całą społecznością uczniowską tej grupy wiekowej i odebrali z rąk pani dyrektor dyplomy wraz z życzeniami dalszych sukcesów w nauce. Wyróżnieni zostali również uczniowie , którzy nie opuścili nawet jednej godziny lekcyjnej w ciągu 5 miesięcy I semestru roku szkolnego, także oni tworzyli liczną grupę.

        Zaprezentowane zostały wyniki półrocznej pracy każdej z klas czwartych, piątych i szóstych, które w I semestrze roku szkolnego 2001/2002 przedstawiły się w następujący sposób:

 

KLASA

ŚREDNIA OCEN

FREKWENCJA

IV A

4,2

96,7

IV B

3,9

94,4

IV C

4,4

94,9

IV D

4,0

95,2

V A

4,2

97,6

V B

3,7

96,7

V C

3,7

92,5

VI A

3,6

95,4

VI B

3,9

96,1

VI C

3,6

95,2

 

        Pani dyrektor w swoim krótkim wystąpieniu pogratulowała prawie wszystkim uczniom ich wyników w nauce, a także zachęcała, mobilizowała do wzmożonej pracy w przyszłym semestrze, by na koniec roku szkolnego 2001/2002 osób wyróżnionych mianem wzorowego ucznia było jeszcze więcej.

 


PRZEDSTAWIENIE "KOPCIUSZKA"


    W lutym 2002r.uczniowie klasy II a od kierunkiem mgr Aliny Gołębiowskiej przygotowali przedstawienie pt. "Kopciuszek" według Jana Brzechwy.
    Przedstawienie obejrzały dzieci ze szkoły w Ulatowie - Pogorzeli, dzieci z naszej szkoły oraz dzieci z przedszkola.
    Oglądając przedstawienie dzieci zrozumiały, że dobroć, skromność i pracowitość się opłaca. Uczniowie zostali uwrażliwieni na krzywdę ludzką, na konieczność właściwego odnoszenia się do osób bliskich.
 

Kopciuszek wybiera się na bal. Wróżka wręcza kopciuszkowi pierścień.


Przedstawienie inscenizacji pt. "ZIMA"
 

    Uczniowie klasy II a pod kierunkiem mgr ALINY GOŁĘBIEWSKIEJ przygotowali inscenizację pt. "ZIMA". Treścią inscenizacji są rozmowy dzieci o zabawach zimowych i troska o życie ptaków w czasie zimy. Inscenizacja zachęca dzieci do budowania karmników oraz dokarmiania ptaków w czasie zimy.
    Inscenizacja została przedstawiona uczniom klas I - III z naszej szkoły oraz uczniom z Ulatowa - Pogorzeli.
   Inscenizacja spełnia ogromną funkcję wychowawczą. Nauczyła dzieci właściwego stosunku do ptaków. Przekonała je, że ptaki należy dokarmiać zimą.

 


Zdjęcie przedstawia uczniów klasy II a podczas występów w inscenizacji pt. "ZIMA".Wyjazd na basen


Dnia 16.03.2002r.uczniowie klasy II a i III b wraz z wychowawczyniami mgr Aliną Gołębiwską i mgr Jolantą Tadra wybrali się do Ciechanowa na basen. W wycieczce uczestniczyło 39 uczniów. Celem wycieczki było:
- wdrażanie uczniów do czynnego wypoczynku w czasie wolnym od zajęć,
- wdrażanie do kulturalnego zachowania się w miejscach użyteczności publicznej,
- kształtowanie właściwej dyscypliny podczas przejazdu autobusem i pobytu na basenie,
- przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa podczas kąpieli.

Dzieci miło i pożytecznie spędziły czas podczas pobytu na basenie. Przestrzegały zasad higieny i bezpieczeństwa.
Zachowały się WZOROWO.

Jesteśmy w Ciechanowie przed krytą pływalnią

 

 

Walentynki

 

14 lutego 2002r. uroczyście obchodzono w naszej szkole Dzień Zakochanych.

RSU przygotowała skrzynkę, do której uczniowie wrzucali w czasie przerw karty - "walentynki" z życzeniami dla bliskich.

Na kartach podawano informację, dla kogo miała być "walentynka".

Wrzucone karty RSU odpowiednio posegregowała.

Następnie "listonosze" roznieśli karty  czasie lekcji do odpowiednich klas, zaś nauczyciele wręczyli je adresatom.

Walentynki cieszyły się u nas dużą popularnością.

Na pewno zwyczaj ten zadomowi się na stałe w kalendarzu imprez naszej szkoły.

 

 

8 marca

 

 Dzień kobiet w naszej szkole jest obchodzony bardzo uroczyście.

  Na tę uroczystość uczniowie zaprosili wszystkie panie, które pracują i pracowały w naszej szkole.

Dzieci klas iv - vi przedstawiły humorystyczny montaż słowno-muzyczny .

    następnie jeden z uczniów w imieniu społeczności uczniowskiej złożył paniom życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności, sukcesów w pracy zawodowej i życiu prywatnym.

Po czym przy dźwiękach muzyki, wykonywanej przez uczennicę klasy vi b, wszystkim paniom wręczono kwiaty i własnoręcznie wykonane lurki przez dzieci ze świetlicy.

W dalszej części uroczystości wysłuchano koncertu życzeń.

Panie ze skupieniem wysłuchały dedykacji i przeznaczonych dla nich piosenek dziękując brawami.

Po wysłuchaniu koncertu życzeń w imieniu panów pracujących w naszej szkole jeden z nauczycieli przekazał  najcieplejsze życzenia wszystkim pniom.

Na koniec zabrała głos pani dyrektor dziękując w imieniu wszystkich pań za życzenia i przygotowaną uroczystość. 

 

 

Powitanie wiosny

 

    Na powitanie wiosny uczniowie klasy II a i III b pod kierunkiem mgr Aliny Gołębiowskiej i mgr Jolanty Tadra przygotowali ciekawą część artystyczną dla uczniów klas I-VI naszej szkoły.

    W trakcie występu uczniowie recytowali wiersze, śpiewali piosenki do akompaniamentu Marcina i Mateusza Jakubowskich, grali na fletach. Wystąpili też z inscenizacją pt. "Witaj wiosno".

    Treść inscenizacji zachęcała do ochrony przyrody polskiej, wzbudzała uczucie podziwu dla jej piękna.

 

Uczniowie klasy II a i III b podczas śpiewania piosenki pt. "Słoneczko".

 

 

Witaminki, witaminki dla chłopczyka i dziewczynki...

Dnia 15.02.2002r. uczniowie klasy III b obejrzeli przedstawienie pt. "Witaminki" zorganizowane przez kl. IV a pod kierunkiem pani mgr Grażyny Magdzińskiej.

Uczniowie według liter przekazują informacje na temat witamin

 

Zabawa "Jaka to witamina"

 

Pomagamy potrzebującym

 

Uczennice klasy V a Magdalena Staszewska i Katarzyna Borkowska pod opieką wychowawcy mgr Krystyny Grzyb zorganizowały zbiórkę pieniędzy do puszki.

Celem zbiórki było wsparcie finansowe chorej koleżanki Mileny Szewczak z klasy VI c. Zbiórka odbywała się w dniach 1-20 marca 2002r.

Po zakończonej zbiórce powołano komisję w celu otwarcia puszki i przeliczenia zebranej kwoty.

Skład komisji:

Piotrak Anna - przedstawiciel rodziców

Krystyna Grzyb - wychowawca klasy

Milena Kardaś - przew. sam. klasowego

Magdalena Staszewska - zbierająca

Katarzyna Borkowska - zbierająca

Komisja dokonała przeliczenia zawartości puszki - 500zł (pięćset złotych). W/w kwotę uczennice wraz z wychowawcą przekazały w obecności rodziców do rąk własnych Milenie Szewczak w dniu 25.03.2002r.

 

 

Dnia 27 marca 2002 roku

 

Dnia 27 marca 2002r. ucz. kl. III b wzięli udział w przedstawieniu  z okazji świąt wielkanocnych, które przygotowali ucz. klas starszych pod kierunkiem p. katechetki Reginy Rekosz.
 

Uczniowie słuchają recytacji fragmentów prozy i wierszy związanej ze świętami wielkanocnymi

 

Podziwiają scenografię.

 

Festiwal Piosenki o Zdrowiu - eliminacje powiatowe

 

 

Piosenka o zdrowiu

Nim do szkoły pójdziesz dziś,
zapamiętaj dobrze myśl:
umyj zęby, umyj ręce
Ty nie lenisz się w łazience.  
Ref. Hej, hej, hej maluchu
Myj swe ręce, pamiętaj o ruchu
Gdy o swoje ciało dbasz
Zawsze dobry humor masz
Hej, hej umyj ręce
Szyję, zęby gdy jesteś w łazience
Jedz, jedz, jedz owoce
Bo z nich wielkie płyną moce
Gdy wyjedziesz gdzieś daleko
Zawsze weź ze sobą mleko
Nie pogardzaj kefirami
Ani nawet grejpfrutami
Ref. Hej, hej, hej maluchu
Myj owoce, pamiętaj o brzuchu
On nie lubi brudnych dań
I u panów i u pań
Hej, hej umyj ręce
Szyję, zęby, gdy jesteś w łazience
Jedz, jedz, jedz owoce
Tylko o to Cię dziś proszę.


Wykonawcy:
Marta Więcek
Małgorzata Nizielska
Anna Nizielska
Magdalena Jakubowska
Magdalena Zadrożna
Marcin Jakubowski
Mateusz Jakubowski

Opiekunowie:
mgr Barbara Nizielska
mgr Grażyna Magdzińska
       Agata Jakubowska

Nagrody:
1. Słownik języka polskiego PWN
2. Ortograficzny PWN

 


 

IV MIEJSKO - POWIATOWY PRZEGLĄD PIOSENKI

 

Dnia 27.04.2002 r. uczniowie naszej szkoły  w składzie:

- Marcin Jakubowski - uczeń klasy II a

- Mateusz Jakubowski - uczeń klasy III b

- Magdalena Jakubowska - uczennica klasy IV c

- Anna Nizielska - uczennica klasy V c

- Karolina Ferenc - uczennica klasy VI b

- Magdalena Dębek - uczennica klasy VI b

- Małgorzata Nizielska - uczennica klasy VI a

- Krzysztof Grabowski - uczeń klasy VI b

brali udział w IV Miejsko - Powiatowym Przeglądzie Piosenki w Przasnyszu.

Uczestnicy przeglądu zaprezentowali wysoki poziom. Nasza uczennica Magdalena Jakubowska zajęła III miejsce w swojej kategorii wiekowej. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe.

 

 

22 IV - DZIEŃ ZIEMI

 

    Z tej okazji odbył się apel ekologiczny dla klas IV -VI, Apel był przygotowywany prze uczniów należących do koła przyrodniczego.

    W tematykę apelu uczniowie zostali wprowadzeni scenką "Śnięcie narodu" opartą na motywach bajki "Śpiąca królewna". Następnie został zaprezentowany montaż słowno - muzyczny "Nie zabijajcie Ziemi". Treści zawarte w wierszach i piosenkach przybliżyły uczniom i uświadomiły wagę problemów ekologicznych. Człowiek jako sprawca i ofiara zanieczyszczonego środowiska szuka ulgi, odpoczynku i ratunku w resztkach środowiska naturalnego. Jest nas coraz więcej, oaz natury coraz mniej, a Ziemia tylko jedna i dlatego jeśli chcemy przeżyć musimy zmienić swój stosunek do przyrody.

 

 

 

OBCHODY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

 

    W dniu 7 maja 2002 roku odbył się apel związany z doniosłym wydarzeniem z przeszłości naszego kraju - Uchwaleniem Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. Uczniowie klas IV c" i V "c" zaprezentowali wiersze i piosenki przypominające ten ważny dla wszystkich Polaków dzień. W krótkiej, ale bardzo dostępnej i zrozumiałej formie przedstawili oni genezę stworzenia tej II na świecie ustawy  regulującej organizacje władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Unaocznili oni także swym kolegom z klas IV - VI i uczniom młodszym (z klas I - III), że ów dokument był wielkim osiągnięciem narodu, chcącego zachować swą państwowość i zabezpieczyć możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego. O wadze tego heroicznego świadczy fakt, że jest on czczony, mimo upływu przeszło dwustu lat.

    Uczniowie przypomnieli także najważniejsze daty związane z tym wydarzeniem - daty rozbiorów Polski i Targowicy oraz najwybitniejsze nazwiska działających wówczas w kraju i za granicą Polaków.

    Uroczystość uświetniły liczne pieśni i piosenki patriotyczne wykonane z akompaniamentem jednej z uczennic z klasy V "c".

 

 

Dnia 15 maja 2002

 

Dnia 15 maja dwie uczennice z kl. III "b" przygotowane przez mgr Jolantę Tadra wzięły udział w Festiwalu Piosenki Dziecięcej "Kurpiowskie nutki" etap międzyszkolny, który odbył się w Parciakach.

 

I miejsce zajęła nasza uczennica Maria Kmoch. Jury przewodniczyła członkini Ludowego Zespołu Kurpiowskiego z Jednorożca pani St. Ferenc.

Przedstawienie "Księgarz"

    Z okazji Dni Oświaty Książki i prasy uczniowie klasy II a pod kierunkiem mgr Aliny Gołębiowskiej przygotowali przedstawienie pt. "Księgarz". Z przedstawieniem uczniowie wystąpili w Bibliotece Publicznej w Jednorożcu w dniu 20 maja 2002r. Występy obejrzeli czytelnicy Biblioteki Publicznej wraz z panią Marią Komor - dyrektorem Biblioteki Publicznej.


Uczniowie klasy II a podczas występów w Bibliotece Publicznej.

Wystawa prac plastycznych

    Podczas Dni Oświaty Książki i Prasy w maju 2002r. w Publicznej Bibliotece w Jednorożcu mgr Alina Gołębiowska wspólnie z panią Marią Komor zorganizowały wystawę prac plastycznych uczniów klasy II a.
    Uczniowie wykonali ilustracje do treści książek wypożyczonych z Biblioteki Publicznej w Jednorożcu. Hasło wystawy brzmiało: "Tę książkę warto przeczytać".
  Celem wystawy było:
  - zachęcenie młodych czytelników do czytania książek przedstawionych na ilustracjach,
  - wyeksportowanie prac uczniów klasy II a,
  - kształtowanie twórczej postawy.

Ruciane - Nida, Gierłoż, Święta Lipka, Kadzidłowo

   

 Dnia 28 maja 2002r. uczniowie klas V wzięli udział w wycieczce turystyczno - krajoznawczej zorganizowanej przez mgr Krystynę Grzyb. W wycieczce opiekunami były również Panie: Lucyna Orłowska, Ewa Piotrak -Kaczyńska, mgr Anna Skrobecka.
    Z Jednorożca wyjazd nastąpił o godzinie 6.45 a pierwszym punktem wycieczki było RUCIANE NIDA. Uczniowie odbyli rejs statkiem po Jeziorze Nidzkim, mając możliwość podziwiania piękna naszej przyrody oraz zwierząt.
    Kolejnym zaplanowanym punktem wycieczki była GIERŁOŻ. Uczestnicy wyjazdu w "Wilczym Szańcu" mogli zapoznać się w bezpośrednim kontakcie z historią naszego kraju.
    ŚWIĘTA LIPKA to kolejny cel podróży tego dnia. Wysłuchaliśmy pięknego koncertu organowego oraz historii objawień i historii Sanktuarium w Świętej Lipce.
    Ostatnim punktem podróży było zwiedzanie Parku Dzikich Zwierząt w KADZIDŁOWIE. Mimo że deszcz przeszkadzał nam w tym ostatnim zadaniu, uczniowie z ogromnym zaciekawieniem obserwowali dzikie zwierzęta na łonie przyrody i słuchali opowiadań o tych zwierzętach.
    Wszyscy bardzo zadowoleni i szczęśliwi z tak urozmaiconej i bogatej w program wycieczki wrócili do Jednorożca około godziny 20.30.

Sprawozdanie z wycieczki do Nowogrodu

    Dnia 28 maja 2002r. uczniowie klas IV ("a", "b", "c", "d") wyjechali na wycieczkę do Nowogrodu. Jest to miejsce szczególnie ważne dla członków naszej wspólnoty szkolnej, ze względu na osobę Adama Chętnika - propagatora kurpiowszczyzny i założyciela skansenu w Nowogrodzie, a także patrona naszej szkoły -Szkoły Podstawowej w Jednorożcu.
    Organizatorami wyjazdu byli wychowawcy klas czwartych - Anna Skrobecka (kierownik wycieczki), Zenona Kwiatkowska, Karol Kieczmerski, Monika Dworniczak. Opiekunami były także panie: Barbara Nizielska, Grażyna Magdzińska, Ewa Piotrak-Kaczyńska. Mieli oni pod opieką 76 uczniów ze wszystkich klas czwartych.
    Wyjazd przewidziano na godzinę 7.30, lecz z powodów technicznych został on przesunięty na godz. 8.30. Zanim uczniowie odwiedzili skansen w Nowogrodzie zatrzymali się w Drozdowie, gdzie znajduje się Muzeum Przyrody. W dwóch grupach z ogromnym zainteresowaniem słuchali opowiadań przewodnika i oglądali ekspozycje poświęcone terenom, roślinności i zwierzętom z okolic rzeki Biebrzy.
    Około godziny 12.30 udaliśmy się do Łomży, gdzie uczniowie obejrzeli wystawę bursztynu w tamtejszych Muzeum Północno - Wschodniej Polski oraz mieli możliwość zjedzenia obiadu. Po 15. uczestnicy wycieczki znaleźli się w Nowogrodzie. Tam przeszło godzinę zwiedzali dawne chałupy i gospodarstwa Kurpiów, poznawali ich warunki życia, zwyczaje, wyposażenie wnętrz. Dzięki opowieściom przewodnika usłyszeli także historię nazwy "Kurpie" i dostrzegli zasługi patrona naszej szkoły w powstaniu skansenu i kultywowaniu kultury ludowej. Uczniowie złożyli również kwiaty na grobie Adama Chętnika i jego żony, a także uczcili chwilą ciszy ich pamięć.
  Pełni wrażeń i cennych wspomnień uczniowie wrócili do domów około godziny 19.00.

 

Spotkanie z lekarzem stomatologiem

      W dniu 28 maja 2002r. odbyło się spotkanie uczniów klasy II a z lekarzem stomatologiem Mariolą Garbacz. W trakcie spotkania uczniowie dowiedzieli się na czym polega praca lekarza stomatologa. Pani doktor uwrażliwiła uczniów na konieczność pielęgnacji i profilaktykę uzębienia.
Spotkanie uczniów klasy II a z lekarzem stomatologiem.

 

 

Dzień Matki

 

    W dniu 29 maja 2002 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Jednorożcu obchodzony był Dzień Matki.

    Zadaniem wszystkich uczniów klas IV - VI było zaproszenie na tę uroczystość w imieniu własnym, Dyrekcji i Rady pedagogicznej swych mam.

    Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.45, wtedy to zaproszeni goście, uczniowie i nauczyciele zebrali się w świetlicy Publicznego Gimnazjum.

    Uczniowie klasy V "c" zaprezentowali piękną i wzruszająca część artystyczną skierowana do wszystkich mam. Recytowane wiersze i śpiewne piosenki wyrażały uczucia, którymi każdy darzy swoja mamę - miłość, wdzięczność oddanie. Tę część uroczystości uświetnił także występ taneczny uczennic z klasy VI oraz elementy choreografii przedstawiony przy większości piosenek.

    Płynnym przejściem do następnej części świątecznego programu była piosenka przedstawiającą mamę opowiadającą bajki. Kilka znanych baśni przygotowali dla mam uczniowie klasy IV "c". Zaprezentowali oni krótkie humorystyczne, ale posiadające elementy dydaktyzmu, wersje takich baśni: Kopciuszek, Królewna Śnieżka, Czerwony Kapturek, Śpiąca Królewna. To wesołe przedstawienie zostało bardzo gorąco przyjęte przez wszystkie przybyłe na to spotkanie mamy, a uczniowie zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

    Uczniowie naszej szkoły przypomnieli również swoje kurpiowskie pochodzenie. Zaprezentowali pieśni (klasy III) i tańce (klasy VI) związane z regionem, a także stroje kurpiowskie, w których wystąpili.

    Następnym elementem uroczystości był koncert muzyczny. Wystąpili w nim uczniowie naszej szkoły, którzy uczestniczyli w Powiatowym Przeglądzie Piosenki w Przasnyszu.

    Przybyłe tego dnia mamy były w trakcie trwania uroczystości częstowane słodyczami, co zostało mile przez nie odebrane.

    Wszyscy uczestnicy uroczystego apelu zostali nagrodzeni brawami, a zaproszeni goście z pewnością z uśmiechem wspominali tę uroczystość.

 

 

 

WYCIECZKA DO PRZYCHODNI RODZINNEJ W JEDNOROŻCU

      W dniu 29 maja 2002r. uczniowie klasy II a wraz z wychowawcą mgr Aliną Gołębiowską udali się na spotkanie z panią doktor Heleną Małkiewicz. Rozmawiali o pracy lekarza pediatry. Następnie pani doktor mówiła o chorobach zakaźnych i społecznych. Uczniowie poznawali nazwy chorób zakaźnych, źródła i drogi zakażenia. Dzieci dowiedziały się, że przebyte choroby wpływają na obniżenie sprawności fizycznej człowieka.
      Pani doktor Helena Małkiewicz chętnie spotkała się z dziećmi, przeprowadziła ciekawą rozmowę, odpowiadała na pytania uczniów. Po zakończeniu rozmowy rozdała uczniom ulotki o tematyce zdrowotnej, aby przeczytali je sobie w domu.

 

 

Dzień Patrona

 

    Dnia 3 czerwca 2002 roku odbył się uroczysty apel w 35 rocznicę śmierci Adama Chętnika - patrona naszej szkoły przygotowany przez uczniów klas IV d, VI a, VI b i VI c.

    Adam Chętnik był propagatorem kurpiowszczyzny, dlatego uczniowie poprzez wiersze, piosenki, gadki kurpiowskie i przedstawienie biografii starali się przybliżyć jego postać.

    Na zakończenie apelu minutą ciszy uczczono pamięć Adama Chętnika i złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową w szkole.

 

 

Zabawki na Dzień Dziecka

  W maju 2002r. z okazji Dnia Dziecka mgr Alina Gołębiowska zorganizowała zbiórkę zabawek wśród uczniów klasy II a dla dzieci z przedszkola. Uczniowie przynieśli zabawki, które chętnie przekazali dzieciom z Przedszkola Samorządowego w Jednorożcu.


Uczniowie klasy II a prezentują zabawki przyniesione do przedszkola.

 

Dzień Dziecka i Święto Sportu Szkolnego  

    Dnia 04.06.2002r. na obiektach sportowych i rekreacyjnych naszej szkoły odbyły się obchody Dnia Dziecka i Święta Sportu Szkolnego.
    Dziewczęta rozgrywały pojedynki międzyklasowe w ringo i rywalizowały w konkursie z kółkiem hula - hop. W grze w ringo w swoich kategoriach zwyciężyły klasy V a, VI b i VI c. W zabawie z kółkiem hula - hop zwyciężyła Olga Stodolska, wyprzedzając Izę Berg i Ewę Rykaczewską.
    Chłopcy rywalizowali w konkursie żonglerki piłka nożną, w którym zwyciężył Paweł Ciuba, pokonując Daniela Furmana i Przemysława Wiktorskiego. Na zakończenie rywalizacji sportowej chłopcy klas VI rozegrali mecz pożegnalny w piłkę nożną, który zakończył się zwycięstwem klas IV - V.
    Wszyscy zwycięzcy konkursów rekreacyjnych i sportowych otrzymali pamiątkowe maskotki.
    Równocześnie z rozrywkami sportowymi płonęło ognisko, na którym wszyscy uczniowie piekli kiełbaski.

Za zorganizowanie zawodów odpowiedzialni byli: pan Andrzej Grzyb i pan Karol Kieczmerski.

Sprawozdanie z wycieczki

     Dnia 13.06.2002r. uczniowie klas I c, I b i II b wyjechali na wycieczkę do Olsztyna.
    Kierownikiem wycieczki była Agnieszka Przetak, opiekunami były panie: G.Magdzińska, L.Prusik, E. Ferenc, K.Kozicka, M.Jakończyk.
    O godz. 7:15 wyjechaliśmy sprzed szkoły. W pierwszym etapie wycieczki uczniowie zwiedzili Teatr Lalek i obejrzeli przedstawienie pt. "Koziołek Matołek". Następnie o godz. 12:00 udaliśmy się do sali zabaw zwanej "Małpim Gajem". Tam dzieci uczestniczyli w grach i zabawach ruchowych. O godz. 15:00 uczestnicy wycieczki udali się do Planetarium na seans edukacyjny.
    W drodze powrotnej do domu zatrzymaliśmy się nad jeziorem Głęboczek, tam przy ognisku piekliśmy kiełbaski i śpiewaliśmy piosenki.
    Pełni wrażeń i cennych wspomnień około godz. 20:00 wróciliśmy do domu.
    Był to bardzo udany dzień.

 

Z wizytą u leśniczego.

    15 czerwca, w sobotnie przedpołudnie uczniowie klas IV pod opieką: mgr G. Magdzińskiej, mgr J. Sobieraj, mgr B. Nizielskiej i M. Bojaronus wyruszyli na rowerach na spotkanie z leśniczym P. Mizerkiem. Miejscem spotkania była polanka w Nadleśnictwie Wólka. P.Mizerek opowiadał o mieszkańcach lasu, ciekawych przygodach, jakie przeżył i o zagrożeniach powodowanych przez człowieka. Chętnie odpowiadał też na pytania uczniów. 

    Wszystkim smakowały kiełbaski upieczone na ognisku, choć dla niektórych było to wyzwanie. W powrotnej drodze podczas licznych przystanków wszyscy skubali poziomki i jagody. Zmęczeni, ale weseli dotarli do szkoły ok. godz. 15-tej. Wyprawę zorganizowała: mgr Grażyna Magdzińska i mgr Barbara Nizielska.

Sprawozdanie

  W dniu 18 czerwca 2002r. uczniowie klas V a  Publicznej Szkoły Podstawowej w Jednorożcu zostali zaproszeni przez rodziców Rafała Piotrak, panią Alinę i Henryka Piotrak na ognisko zorganizowane na terenie swojej posiadłości. W wycieczce wzięli udział wszyscy uczniowie, wychowawczyni - mgr Krystyna Grzyb i rodzice - Anna Piotrak i Alina Piotrak.

       Przebieg imprezy

1. Przejazd rowerami z Jednorożca do Drążdżewa Nowego.
2.Gry i zabawy ruchowe na podwórku.
3.Pieczenie kiełbasek.
4. Mecz w piłkę nożną.
5. Gra w ringo i chowanego.
6. Poczęstunek ciastem.
7. Powrót do szkoły.

Za zorganizowanie imprezy uczniowie i wychowawca składają podziękowanie Państwu Alinie i Henrykowi Piotrak oraz Annie Piotrak.

 

Nasze sukcesy

  Na apelu w dniu 20.06.2002r. dokonano podsumowania osiągnięć sportowych w drugim półroczu

roku szkolnego 2001/20002.


Najważniejsze osiągnięcia sportowe:

 1. I m w zawodach powiatowych i III m w zawodach międzypowiatowych w ringo (dekoracja medalistów i wręczenie dyplomów - Więcek Marta, Duch Sylwia, Ostrowska Magdalena, Sobieraj Paweł, Kardaś Bartosz, Grabowski Krzysztof)

 2. I m w zawodach powiatowych i III m w zawodach międzypowiatowych w unihoca ( dekoracja medalistów i wręczenie dyplomów - Duch Sylwia, Fronczak Magdalena, Więcek Marta, Kardaś Bartosz, Sobieraj Paweł, Grabowski Krzysztof, Krawczyk Arkadiusz)

 3. dziewczęta -I m w zawodach powiatowych i III m w zawodach międzypowiatowych w sztafetowych biegach przełajowych (dekoracja medalistów i wręczenie dyplomów - Opalach Agnieszka, Ostrowska Marlena, Seferyn Ewelina, Wilga Weronika, Grzyb Justyna, Merchel Ewa, Dembińska Anna, Kardaś Aleksandra, Ferenc Karolina, Duch Sylwia)

 4. dziewczęta - I m w zawodach powiatowych i II m w zawodach międzypowiatowych oraz udział w Mistrzostwach Mazowsza w czwórboju lekkoatletycznym ( dekoracja medalistów i wręczenie dyplomów - Duch Sylwia, Grzyb Justyna, Ferenc Karolina, Wilga Weronika, Trzcińska Anna, Ostrowska Marlena )

 5. dziewczęta - I m w zawodach powiatowych i IV m w zawodach międzypowiatowych w halową piłkę nożną dziewcząt

 6. chłopcy - II m w zawodach powiatowych w halowej piłce nożnej chłopców

 7. chłopcy - II m w zawodach powiatowych w sztafetowych biegach przełajowych

 8. chłopcy - II m w zawodach powiatowych w czwórboju lekkoatletycznym

 9. 13 uczniów wzięło udział w eliminacjach do finału ogólnopolskiego pn. "Czwartki Lekkoatletyczne", 11 uczniów zajęło czołowe miejsca w okręgu ostrołęckim i wzięło udział w finale krajowym, który odbył się w Warszawie 13-15.06.2002r. - Sylwia Duch, Justyna Grzyb, Anna Trzcińska, Weronika Wilga, Marlena Kossakowska, Przemysław Wiktorski, Arkadiusz Krawczyk, Przemysław Łysakowski, Łukasz Wójcik, Kamil Bańka, Michał Przybyłek

 10. W punktacji łącznej za rok szkolny 2001/2002 w powiecie Przasnysz dziewczęta zajęły I m a chłopcy II m. Na uroczystym podsumowaniu roku sportowego w Starostwie Powiatowym nasza szkoła otrzymała puchary i dyplomy gratulacyjne. Na tej uroczystości pamiątkowe dyplomy i medale otrzymali również uczniowie, którzy szczególnie wyróżnili się w rywalizacji sportowej ( Sylwia Duch, Marta Więcek, Justyna Grzyb, Marlena Ostrowska, Anna Trzcińska, Weronika Wilga, Karolina Ferenc, Ewa Merchel, Agnieszka Opalach, Ewelina Seferyn, Przemysław Wiktorski , Arkadiusz Krawczyk, Paweł Ciuba, Krzysztof Grabowski, Paweł Sobieraj, Bartosz Kardaś)

 11. W plebiscycie szkolnym zorganizowanym wśród uczniów na najpopularniejszego sportowca szkoły wygrała Sylwia Duch i Arkadiusz Krawczyk, uczniowie ci otrzymali pamiątkowe maskotki.

Gromkie brawa towarzyszyły sportowcom przy wręczaniu nagród, dyplomów i pucharów.

Ognisko

    Uczniowie klasy IV b (wychowawca Karol Kieczmerski) w dniu 20-06-2002r. postanowili zorganizować ognisko. W przedsięwzięciu tym pomagali nam rodzice, którzy na jednej z niezamieszkałych działek zabezpieczyli miejsce oraz drewno i ognisko.
    Dzieci uzbrojone w kije do pieczenia kiełbasek ochoczo stawiły się na zbiórkę przed szkołą. Po drodze zakupiliśmy brakujący prowiant i udaliśmy się na miejsce ogniska. Pogoda była wspaniała, humory i apetyt dopisywały. Pieczeniu kiełbasek towarzyszyły dyskusje na temat przygotowywania posiłków w plenerze. Po skosztowaniu własnoręcznie przygotowanej strawy schroniliśmy się przed żarem piekącego słońca pod nieopodal rosnące rozłożyście drzewa. Siedząc dzieci opowiadały o swoich planach wakacyjnych, śpiewaliśmy piosenki, opowiadaliśmy dowcipy, zabawom nie było końca. Na koniec były lody i dodatkowe napoje. Po upewnieniu się, że ognisko już nie płonie zabezpieczyliśmy miejsce i w wyśmienitych humorach, pełni wrażeń udaliśmy się w drogę powrotną.

Zgromadzenie książek ze zbiorów prywatnych uczniów i przekazanie ich do biblioteki szkolnej.

    W roku szkolnym 2001/2002 uczniowie klasy II a na propozycję wychowawcy mgr Aliny Gołębiowskiej zgromadzili książki ze zbiorów prywatnych i przekazali je do biblioteki szkolnej w celu wzbogacenia zbiorów bibliotecznych. Zebrano łącznie 30 książek.

Uczniowie klasy IIa wraz z książkami ofiarowanymi do biblioteki szkolnej.

Pożegnanie ze szkołą

      Zakończył się kolejny rok szkolny. Jaki był? Co przyniósł? Jak będziemy go wspominać? Takie lub podobne pytania stawiali sobie 21 czerwca 2002roku wszyscy uczniowie i pracownicy naszej szkoły. Dla wielu z nas było to bardzo pracowite 10 miesięcy.
      Z pewnością powiedzą tak tegoroczni absolwenci Publicznej Szkoły Podstawowej w Jednorożcu, dla których zakończył się ten etap życia, by od września mógł rozpocząć się następny-nauka w gimnazjum. Przeszło 60 uczniów z klas szóstych pożegnaliśmy szczególnie serdecznie - otrzymali oni z rąk wychowawców - pań: Jadwigi Smolińskiej, Krystyny Grzyb i Jolanty Dudek świadectwa ukończenia szkoły, a z rąk pani dyrektor dyplomy absolwentów.
      Wielkim wyzwaniem był także ów rok szkolny dla uczniów klas pierwszych, którzy poznawali dopiero "tajemnice" szkolnego świata i uczyli się najważniejszych, najpotężniejszych czynności - czytania, pisania, liczenia. Pomogą one im zgłębić tajniki literatury, poznawać świat i realizować marzenia.
      Szansę poznania wielu młodych ludzi i przeżycia niezapomnianych chwil mieli także w minionym roku szkolnym nowi nauczyciele. Praca ta dała im z pewnością wiele satysfakcji i sprawiła ogromna radość.
      Pani dyrektor podsumowała sukcesy i porażki uczniów. Najlepsi z nich zostali nagrodzeni uroczystym wręczeniem świadectw i dyplomów oraz nagród książkowych. Nie zapomniano także o rodzicach, którzy zaangażowali się w prace szkoły. Otrzymali oni pisemne podziękowania i wyrazy wdzięczności. Wszyscy pożegnaliśmy się, życząc sobie wzajemnie wspaniałych wakacji i sukcesów w przyszłym roku szkolnym.

Podziękowanie

      Wraz  z kończącym się rokiem szkolnym 2001/2002 pragniemy podziękować Dyrekcji, Pedagogom oraz Dzieciom za całoroczną współpracę.
      Naszą intencja było wprowadzenie młodych ludzi w świat dźwięków, pobudzenie ich wyobraźni i wrażliwości na piękno.
      Mamy nadzieję, że choć w części udało nam się zrealizować to zamierzenie.
      Jeśli tak się stało, to w dużej mierze dzięki pomocy organizacyjnej, zaangażowaniu i dobrym chęciom Dyrekcji Szkoły oraz Grona Pedagogicznego.
      Serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę i liczymy na to, że będziemy ją kontynuować również w następnych latach.
      Gorąco pozdrawiamy i życzymy udanych wakacji.

                                    Czesław Matwiejczuk

                                    Dyrektor Artystyczny

 

Absolwenci w roku 2001/2002

 

 

 

Klasa VI a - wychowawca mgr Jolanta Dudek

 

Klasa VI b - wychowawca

 

Klasa VI c - wychowawca Jadwiga Smolińska

 

Ta strona została odwiedzona 12373 razy od 1 stycznia 2011 roku.